torsdag 10 november 2011I Norrköping var ett av stoppen och här fick vi grundligt kontrollera en Plymouth GTX 1969

där den nya ägaren önskade få bilen kontrollerad på några punkter innan han fattade det slutgiltiga beslutet.... fräck bil och även denna hade det minsta motoralternativet Plymouth erbjöd i GTX 1969 en 440 på 375 hästkrafter......