måndag 12 december 2011Här har mången kopp kaffe druckits nästan alla tider på dygnet men

idag var vi här redan vid sju på morgonen och kolla vilken sjuarmas stake de har på taket...